Tabela opłat 2017

Tabela opłat na wędkowanie na wodach Okręgu Słupskiego PZW w roku 2017

OPŁATY CZŁONKOWSKIE KWOTA
Składka członkowska podstawowa 86 zł
Składka członkowska ulgowa 50%
- młodzież szkolna, studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia
43 zł
Składka członkowska ulgowa 75%
- członkowie uczestnicy do 16 lat
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW i wieńcami
22 zł
Wpisowe członka PZW 25 zł 
Wpisowe członka uczestnika PZW

bezpłatne

Legitymacja członkowska 5 zł

 Uwaga:

 • Ze składki członkowskiej podstawowej 1zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
 • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 • Wydanie druku zezwolenia w-g kosztów druku.

 

RODZAJ SKŁADKI WODY NIZINNE WODY GÓRSKIE
normalna 148 zł 173 zł 
ulgowa 75% 41 zł 47 zł 
ulgowa 50% 77 zł  89 zł
ulgowa 25% 112 zł  131 zł 
członek uczestnik

20 zł

 37 zł
 1 jezioro (tylko członkowie okręgu) 65 zł 30 zł 
roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców 369 zł*  492 zł* 
 1 dzień członek PZW 15 zł  30 zł 
1 dzień niezrzeszeni i cudzoziemcy 25 zł*   50 zł
 3 dni członek PZW 25 zł   75 zł
 3 dni niezrzeszeni i cudzoziemcy  50 zł*  100 zł*
 7 dni członek PZW 30 zł  90 zł 
 7 dni niezrzeszeni i cudzoziemcy 62 zł*  150 zł* 
14 dni członek PZW 40 zł   -
14 dni niezrzeszeni i cudzoziemcy  86 zł*  -
składka SSR 25 zł

 * - składka zawiera podatek VAT w wysokości 23%
"niezrzeszeni i cudzoziemcy" - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii

Uwaga:
Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych. W  składkach okręgowych zawarty jest wydzielony Fundusz Ochrony Wód (FOW) w kwocie 5 zł.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017r.

 • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 • Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

 • młodzież do lat 18 - bezpłatnie
 • dorośli - 50zł

Pełnoletni członkowie Koła wnoszą dobrowolną wpłatę na rzecz Koła w wysokości 10zł.

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE NA ROK 2017

Zarząd Okręgu PZW w Słupsku informuje, że na 2017 r. zostały zawarte następujące porozumienia międzyokręgowe.

Wzajemne honorowanie opłat na wodach ogólnie dostępnych (nizinnych i górskich) na wodach Strefy I tj. Okręgi PZW: Słupsk, Jelenia Góra, Zielona Góra, Wałbrzych, Legnica, Koszalin, Piła /Nadnotecki/.

2. Porozumienia dwustronne z Okręgami:

 • Okręg PZW w Częstochowie – wzajemne honorowanie składek na wodach nizinnych wg. stosowanych wykazów wód udostępnionych do wędkowania przez umawiające się Okręgi /do roku 2017/
 • Okręg PZW w Gdańsku – dot. tylko członków Kół Powiatu Bytowskiego i Kół PZW Okręgu Gdańskiego – Costerina, Skarszewy, Lipusz i Dziemiany na wzajemne honorowanie składek na wodach nizinnych wg. stosownych wykazów wód udostępnionych do wędkowania zgodnie z zawartym Porozumieniem.
 • Okręg PZW w Kaliszu – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych bez dopłat. /do roku 2016/.
 • Okręg PZW w Radomiu – porozumienie na wody nizinne –porozumienie na zasadach 50% składki Okręgowej PZW Słupsk - 77 zł, natomiast 60 zł ulgowej składki okręgowej na wody nizinne, a do składki okręgowej na wody górskie z dopłatą uzupełniającą do wód nizinnych 20 zł Okręgu PZW Radom.
 • Okręg PZW w Lublinie – wzajemne honorowanie składek na wodach nizinnych wg. stosownych wykazów wód udostępnionych do wędkowania przez umawiające się Okręgi.
 • Okręg PZW w Łodzi – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich na zasadach 50% na 50%.
 • Okręg PZW w Katowicach – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich na zasadach 50% na 50%.
 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich na zasadach 50% na 50% .
 • Okręg PZW w Sieradzu – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych bez dopłat. / do 2017/.
 • Okręg PZW w Zamościu – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych bez dopłat. /do 2017/.
 • Okręg PZW w Szczecinie – wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich na zasadach 50% / 50 %

3. Porozumienie z Panią Teresą Pelowską dot. Młynk i- odcinka rzeki Słupi od mostu przy jeziorze Żukowskim do mostu w Bylinie – wędkowanie zgodnie z regulaminem PZW.

Na wodach użytkowanych przez PZW w Słupsku obowiązuje prowadzenie Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb, stanowiącego integralną część zezwolenia.