Tabela opłat 2021

Tabela opłat na wędkowanie na wodach Okręgu Słupskiego PZW w roku 2021

OPŁATY CZŁONKOWSKIE

KWOTA

Składka członkowska podstawowa

100 zł

Składka członkowska ulgowa 50%
- młodzież szkolna, studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50 zł

Składka członkowska ulgowa 75%
- członkowie uczestnicy do 16 lat
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW i wieńcami

25 zł

Wpisowe członka PZW

25 zł 

Wpisowe członka uczestnika PZW

bezpł.

Legitymacja członkowska

5 zł

 Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka P.

RODZAJ SKŁADKI WODY
NIZINNE
WODY
GÓRSKIE
CZŁONKOWIE PZW
podstawowa 195 zł 230 zł 
ulgowa 75 % - odznaczeni złotą odznaką z wieńcam 53 zł 61 zł 

ulgowa 50 % - odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia,
kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

100 zł  118 zł
ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 - szkół dziennych

30 zł

-
1 jezioro - wyłącznie z brzegu 96 zł -
1 dzień 30 zł   35 zł
3 dni 50 zł  85 zł 
7 dni   75 zł 105 zł 
14 dni  100 zł 
NIEZRZESZENI PZW I CUDZOZIEMCY
1 dzień  45 zł 55 zł
3 dni  85 zł 115 zł 
 7 dni  125 zł 170 zł
14 dni  150 zł -
roczna  415 zł 550 zł 

"niezrzeszeni i cudzoziemcy" - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii

Uwaga:

 • Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych. 
 • Istnieje możliwość dokonania opłat terminowych za pośrednictwem internetu:  www.pzw.slupsk.pl, u skarbnika Koła lub w sklepie wędkarskim HOBBY w Człuchowie, ul. Królewska - w dni powszednie w godz. 09.00-17.00 i w soboty w godz. 09.00-13.00.
 • Pełnoletni członkowie Koła wnoszą wpłatę na rzecz Koła w wysokości 10 zł.
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską w 2021 roku wynosi 50 zł. Z opłaty zwalnia się osoby poniżej 18 roku życia.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021r.

 • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 • Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi. 

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE

Wędkarze – członkowie Okręgu Słupskiego PZW mogą łowić nieodpłatnie na wodach okręgów: Nadnoteckiego (Piła), Elbląg, Zielona Góra i Jelenia Góra.

Możliwe, że zostaną zawarte porozumienia dwustronne z innymi okręgami. Stosowną informację zamieścimy na naszej stronie internetowej.