Uchwała Nr 3/17 Zarządu Koła PZW w Człuchowie

W związku z licznymi przypadkami nieporozumień pomiędzy wędkarzami, Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 9 maja br. podjął uchwałę odnośnie używania łodzi na Jeziorach Buszewo i Polnickim. Oto ona:

UCHWAŁA NR 3/17 ZARZĄDU KOŁA PZW W CZŁUCHOWIE
z dnia 09 maja 2017 r. 
w sprawie zakazu połowu ryb z łodzi na Jeziorach Buszewo i Polnickim 

  1. Na Jeziorze Buszewo i Jeziorze Polnickim obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi.
  2. Zakaz ten dotyczy także używania środków pływających po połowu ryb, w tym używania łodzi do wywozu zanęt i przynęt wędkarskich.
  3. Dopuszcza się na w/w jeziorach używanie sprzętu pływającego do zabiegów gospodarczych , na zasadach określonych w uchwale w sprawie wprowadzenia godzin prowadzenia prac porządkowych na wodach, będących pod opieką Koła PZW w Człuchowie.
  4. Na Jeziorach Buszewo i Polnickim dopuszczalne jest używanie modeli pływających do wywozu zanęty i przynęt. Ze względu na niewielkie rozmiary zbiorników i dużą popularność wędkarską jezior, używając modeli pływających należy mieć na uwadze prawa innych użytkowników wód i wzajemne poszanowanie.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.