VIII Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW

Regulamin Zawodów VIII Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym
Człuchów, Jez. Wandzińskie 19-22 maja 2022 r.


 1. Organizatorami zawodów na zlecenie Okręgu Słupskiego PZW jest Koło PZW w Człuchowie przy współpracy z Człuchowskim Klubem Karpiowym. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2022. Wyłanianie drużyny do udziału w Mistrzostwach Polski odbywa się zgodnie z ZOSW PZW cz. II.10.

 2.  Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Złów i Wypuść".

 3. W zawodach biorą udział członkowie okręgu słupskiego PZW. Pierwszeństwo startu w MO mają aktualni teamowi mistrzowie kół i klubów, o ile takie rozgrywano. Koła i kluby okręgu słupskiego mają prawo zgłosić maksymalnie po dwa teamy. Prawo startu przysługuje ponadto mistrzowskiemu teamowi okręgu z roku 2021. Liczba przewidzianych miejsc: 15 teamów. Za team uważa się dwóch zawodników z danego koła/klubu, występujący pod określoną nazwą. Team może posiadać zawodnika rezerwowego, o ile zgłosi go zgodnie z obowiązującą procedurą.

 4. Zgłoszenia teamów z Okręgu Słupskiego PZW przyjmowane są do 7 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na podstawie obowiązującego formularza (w załączeniu). W zgłoszeniu należy podać także ewentualnego trenera i kierownika drużyny. W przypadku zgłoszenia trenera i kierownika drużyny, koszty uczestnictwa rosną o 100 zł za każdego z nich. Wszelkie pytania i wątpliwości kierować drogą mailową na adres dziemianczykrm@op.pl Wpisowe w kwocie 500 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 7 maja 2022 roku na konto Koła PZW w Człuchowie nr 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506, z dopiskiem VIII Karpiowe Mistrzostwa Okręgu / nazwa i skład teamu. Informacja o zakwalifikowaniu teamu do startu zostanie potwierdzona mailowo, na adres podany w zgłoszeniu. W przypdaku, gdzy we wskazanym terminie do 7 maja, liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 15 teamów, organizator przeprowadzi dodatkowy nabór teamów z kół, które już zgłosiły po dwa teamy (według zasady proporcjonalności i kolejności zgłoszeń). Ostateczna lista startowa zostanie sporządzona do 13 maja 2022r.

 5. Zgłoszenia należy przesłać na adres:Koło PZW w Człuchowie, ul.Słowackiego 3, 77-300 Człuchów, z jednoczesnym przesłaniem informacji mailowej o zgłoszeniu, na adres dziemianczykrm@op.pl. Zgłoszenia teamów mogą dokonać tylko Koła PZW i kluby działające na terenie Okręgu Słupskiego PZW. Zawodnicy – członkowie teamu muszą być członkami okręgu słupskiego. Zgłoszenia indywidualne, nie będą uwzględniane. Mistrzowski team z ubiegłego roku podlega zgłoszeniu na zasadach ogólnych, z tym że zgłaszające Koło/klub ma prawo zgłosić poza tą drużyną jeszcze dwa teamy.

 6. Ilość zanęty przeznaczona do nęcenia gruntowego jak i przynęty hakowej, nie może przekraczać 40 kg na team. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli w/w wagi. Po zawodach zabrania się wyrzucania do wody nadwyżki zanęty.

 7. Zawody rozgrywane są w jednej, 72 godzinnej turze, w jednym sektorze.

 8. Zabrania się poruszania się samochodami po terenie zawodów bez zgody sędziego. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą sędziego.

 9.  Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Można używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy może skutkować wykluczeniem z zawodów.

 10.  Na łowisku obowiązuje cisza oraz obowiązek utrzymania w czystości swojego stanowiska i posprzątanie go po zawodach.

 11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

 12.  Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.

 13.  Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

 14.  Komunikat w sprawie nagród rzeczowych zostanie podany podczas rozpoczęcia zawodów.

 15.  Pozostałe sprawy, jak tytuły zdobywane w zawodach, zasady organizacji zawodów, teren zawodów, sprzęt, przynęty i zanęty, łowione ryby, punktacja, przebieg zawodów i kary dyscyplinarne, regulują ZOSW PZW cz. II.10.

 16.  Zgłoszenie do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz oznacza z wyrażenie zgody na przetwarzanie zdjęć i danych osobowych zawodników przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.

 17.  Organizator zapewnia uczestnikom posiłek obiadowy w czwartek, piątek i sobotę.

Ramowy harmonogram zawodów

Czwartek (19.05.2022) 
godz. 09.00 – otwarcie zawodów i odprawa startowa, losowanie stanowisk – okolice stanowiska 11 (czerwona pinezka na mapce)
godz. 10.00 – pierwszy sygnał;
godz. 12.00 – drugi sygnał;
godz. 14.00 - obiad wydawany w okolicy stanowiska nr 1;

Piątek
14.00 - obiad wydawany w okolicy stanowiska nr 1

Sobota
14.00 - obiad wydawany w okolicy stanowiska nr 1

Niedziela
godz. 11.45 – trzeci sygnał;
godz. 12.00 – czwarty sygnał;
godz. 12.15 – piąty sygnał;
godz. 13.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów, przy stanowisku nr 11.