Walne Zebranie Członków Koła PZW Człuchów

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KOŁA PZW W CZŁUCHOWIE - 29.01.2017 r.

W dniu 29 stycznia 2017r. w sali widowiskowej MDK w Człuchowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła PZW w Człuchowie. Wśród gości obecni byli Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło, Wójt Gminy Rzeczenica Tomasz Ginda, sekretarz Gminy Człuchów Arkadiusz Kubalewski, Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie mł.insp. Jan Kościuk i Prezes Koła Łowieckiego DARZ BÓR Zbigniew Śmiechowski. Władze ZO PZW w Słupsku reprezentował osobiście Prezes ZO kol. Teodor Rudnik.

Zebranie otworzył Prezes Koła Karol Dziemiańczyk. Powitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z ubiegającej kadencji. Informacja była bardzo szczegółowa i dotyczyła działalności sportowej, zarybień, ochrony wód, pracy z młodzieżą i innych aspektów. Prezes przedstawił też zamierzenia na przyszłe lata, w tym budowa pomostów na jez. Miejskim Dużym, wspólnie z miastem Człuchów. Prezes poformował także o sukcesach naszych zawodników, o pozyskaniu dla SSR sprzętu do walki z przyduchą i pojazdu do dyspozycji koła. Koło, na dzień 31.12.2016 liczyło 852 członków. To największe koło w okręgu.

Spotkanie było też okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień.

Statuetkę za udział w akcjach zarybieniowych otrzymali: Andrzej Kądziela, Edward Kołodziejski, Leszek Gappa.

Wyróżnienie dla najaktywniejszych strażników otrzymali: Przemysław Szerszeń, Tomasz Królak, Piotr Waszkiewicz.

Rybą roku został 49 cm okoń, złowiony przez kol. Łukasza Bieska na jez. Rychnowskim. Ponadto wręczono dyplomy za rekordowe ryby zgłoszone na naszej stronie internetowej.

Wręczono także odznaki "Zasłużony członek”:kolegom: Łukasz Szeremeta i Tomasz Masiak – złote, Łukasz Kleist, Tomasz Królak i Roman Szyler – srebrne, Jan Wdowczyk i Przemek Szerszeń – brązowe. Ponadto naszym członkom w 2016 roku wręczono już wcześniej kilka odznaczeń. Kol. Krzysztof Duniec wyróżniony został przez Prezydenta RP „Brązowym Krzyżem Zasługi”. Koledzy Karol Dziemiańczyk i Marek Myszka wyróżnieni zostali przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medalem „Za zasługi dla rolnictwa”, a kol. Ja Kuczyński otrzymał medal „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa”.

Przybycie zaproszonych gości, było także okazją do wręczenia im podziękowań za współpracę w mijającej kadencji. Z rąk Prezesa ZO w Słupsku i Prezesa Koła w Człuchowie, podziękowania otrzymali:

 • Starosta Człuchowski Aleksander Gappa; 
 • Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło;
 • Wójt Gminy Rzeczenica Tomasz Ginda,
 • Wójt Gminy Człuchów Adam Marciniak, a w jego imieniu odebrał je sekretarz Gminy Człuchów Arek Kubalewski;
 • Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie mł.insp. Jan Kościuk ;
 • Prezes Koła Łowieckiego DARZ BÓR Zbigniew Śmiechowski.

W imieniu gości przemówienie wygłosił burmistrz Ryszard Szybajło. Goście bardzo wysoko oceniają pracę naszego Koła. Również i my, bardzo wysoko oceniamy współpracę z samorządami i naszymi partnerami.

Po tej części ogłoszone przerwę, w trakcie której można było wypróbować kubki, jakie otrzymali wszyscy uczestnicy zebrania. Aluminiowe kubeczki z loko naszego koła i dewizą : w zgodzie z naturą. Po przerwie wysłuchano sprawozdań komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, rzecznika dyscyplinarnego. Udzielono absolutorium ustępującym władzom. Dalej nastąpiła część wyborcza.

Prezesem Koła na kadencję 2017-2020 wybrany został Karol Dziemiańczyk. Wybór był jednomyślny, nie było kontrkandydatów.

Do Zarządu wybrano:

 1. Myszka Marek
 2. Duniec Krzysztof
 3. Wdowczyk Henryk
 4. Świtoń Andrzej
 5. Wdowczyk Maciej
 6. Lubińsi Ryszard
 7. Kleist Łukasz
 8. Januszewski Kazimierz
 9. Kuczyński Jan
 10. Masiak Tomasz
 11. Ścibisz Mirosław
 12. Szeremeta Łukasz
 13. Królak Tomasz
 14. Waszkiewicz Piotr

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Pryba Mirosław
 2. Gappa Lech
 3. Kolter Mateusz

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 1. Szerszeń Przemysław
 2. Stoltmann Andrzej
 3. Podstawski Grzegorz
 4. Kochanowski Dariusz
 5. Lewandowski Marian
 6. Chrzczonowicz Janusz
 7. Dowksza Kacper

 Na delegatów na Zjazd Okręgowy Delegatów wybrano:

 1. Dziemiańczyk Karol
 2. Duniec Krzysztof
 3. Wdowczyk Henryk
 4. Świtoń Andrzej
 5. Myszka Marek
 6. Ścibisz Mirosław
 7. Szeremeta Łukasz
 8. Kolter Mateusz
 9. Kuczyński Jan

a na zastępców delegatów wybrano:

 1. Królak Tomasz
 2. Wdowczyk Maciej
 3. Januszewski Kazimierz.

Zebranie przebiegło sprawnie i merytorycznie. Do tego była piękna prezentacja przygotowana przez kol. Macieja Wdowczyka. Na zakończenie odbyło się losowanie upominków rzeczowych. Losował najmłodszy uczestnik zebrania.

Dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu.