XII Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 10 czerwca w Słupsku odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów. Z naszego Koła w Zjeździe udział wzięło aż 9 delegatów - najwięcej ze wszystkich kół okręgu, z uwagi na największą liczebność koła. Delegatami byli: Karol Dziemiańczyk, Marek Myszka, Krzysztof Duniec, Henryk Wdowczyk, Andrzej Świtoń, Jan Kuczyński,  Mirosław Ścibisz, Mateusz Kolter i Tomasz KrólakZjazd podsumował ubiegłą kadencję, udzielił absolutorium ustępującym władzom oraz wybrał nowe władze na czteroletnią kadencję. Prezesem ZO został ponownie Teodor RudnikDo Zarządu Okręgu kandydowało dwóch naszych członków tj, Karol Dziemiańczyk i Marek Myszka i obaj zostali wybrani. Podczas pierwszego posiedzenia ZO, jeszcze tego samego dnia, Karol Dziemiańczyk został Wiceprezesem ZO ds. Zarybień a Marek Myszka Wiceprezesem ZO ds. Młodzieży. Zatem w tej materii bez zmian, choć nie było łatwo. Konkurencja spora :) Szkoda , że kol. Janek Kuczyński, który startował na funkcję w Okręgowym Sądzie Koleżeńskim, nie został wybrany. Trochę zabrakło. Może następnym razem :) Ponadto, kol. Karol Dziemiańczyk został także wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZW, który odbędzie się jesienią w Warszawie. Podczas Zjazdu, kol. Mirosław Ścibisz uhonorowany został "Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa".