Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

Informujemy, że Zarząd Główny PZW uchwałą nr 204 z 26.08.2017r. wprowadził zmiany w rozdz. VI ust. 3 Regulaminu amatorskiego połowu ryb (okresy ochronne): sum od 1 stycznia do 31 maja oraz węgorz od 1 grudnia do 31 marca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.