START  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  LINKI Wybrane z galerii

Jeziorna
Widoki z Jeziornej
zarybianie
Zarybianie węgorzem
szkołka
Szkółka z Polnicy przed bazą
czyn spoleczny
Porządkowanie jez. Buszewo

SponsorzyPrint Vision

Regulamin Zawodów I Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW
w Wędkarstwie Karpiowym
jez. Wandzińskie 26-28 czerwca 2015r.

baner zawody

I Postanowienia ogólne.

Organizatorem zawodów jest Koło PZW w Człuchowie. Współorganizatorem jest Człuchowski Klub Karpiowy. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – PCM 2015. Wyłanianie drużyn odbywa się zgodnie z regulaminem MPwWK-PCM.

II Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniach 26 – 28.06.2015r. na jeziorze Wandzińskim - 10 km od m. Człuchowa, woj. Pomorskie . GPS - 53°43'20"N 17°20'14"E.

Wyświetl większą mapę

Ramowy terminarz:

Piątek 26.06.2015
godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja drużyn - stanowisko 11 (miejsce wskazane na mapce)
godz. 9.30 – 10.00 - odprawa startowa, losowanie stanowisk
godz. 10.00 - wyjazd drużyn na stanowiska, rozkładanie stanowisk, sondowanie dna
godz. 12.00 - rozpoczęcie zawodów (nęcenie, zarzucanie zestawów)
godz. 15.00 – 22.00 - obchód sędziowski

Sobota 27.06.2015
7.00 – 22.00 - obchód sędziowski

Niedziela 28.06.2015
godz. 7.00 - 15.00- obchód sędziowski
godz. 15.00 - zakończenie zawodów
godz. 15.30 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagródprzy stanowisku nr 11

mapka

 

III Postanowienia dotyczące wędkowania:

1. Organizatorem zawodów jest Koło PZW w Człuchowie. Współorganizatorem jest Człuchowski Klub Karpiowy. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – PCM 2015. Wyłanianie drużyn odbywa się zgodnie z regulaminem MPwWK-PCM.

2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Złów i Wypuść".

3. Zawody mają charakter otwarty. Liczba przewidzianych miejsc: 15 drużyn.

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca drogą mailową na adres dziemianczykrm@op.pl. W przypadku gdy po tym terminie pozostaną jeszcze wolne miejsca, organizator może wydłużyć czas przyjmowania zapisów. Wpisowe w kwocie 200 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 15 czerwca 2015 roku na konto Koła PZW w Człuchowie nr 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506, z dopiskiem Karpiowe Mistrzostwa Okręgu.

5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).

6. W czasie trwania zawodów na stanowisku stale musi przebywać minimum jeden z zawodników z drużyny. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą teren zawodów, wędki muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku potrzeby dluższego opuszczenia terenu zawodów przez jednego zawodnika , drugi zawodnik łowi w tym czasie na dwie wędki.

7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.

8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.

9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, ze stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów oraz modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia oraz sond.

10. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.

11. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

12. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.

13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.

14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Drużyna powinna być wyposażona w minimum 2 worki.

15. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o masie co najmniej 2 kg.

16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo maty karpiowej.

17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i wejdzie w zestawy sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Sędzia uznaje protest w przypadku stwierdzenia, że ryba weszła w zestaw sąsiada na skutek zaniedbania. W innych przypadkach sędzia analizuje protest wedlug posiadanej wiedzy i doświadczenia.

18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom podczas obchodu, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Przechowywanie ryb w worku nie może trwać dłużej niż 12 godz. w przypadku karpia i 1 godz. w przypadku amura. W sytuacji złowienia ryby w złej kondycji fizycznej, lub amura należy niezwłocznie poprosić sędziego o przybycie. Kontakt z sędziom odbywać się będzie poprzez telefon komórkowy podany na odprawie startowej.

19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.

20. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

21. W klasyfikacji generalnej liczy się waga wszystkich złowionych ryb przez drużynę podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę, a gdy i ta jest taka sama o kolejność miejsc decyduje waga kolejnej największej ryby.

22. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.

23. Na łowisku istnieje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Mozna używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów.

24. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

26. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.

27. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

28. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.

29. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

30. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.Copyright © 2009 PZW Człuchów. Designed by Maciej Wdowczyk
Strona zoptymalizowana dla rozdzielczości od 1024x768 pikseli. Zalecane przeglądarki: IE 7.0 lub wyższa, FF 3.0 lub wyższa.
Analiza oglądalniści: odwiedzin