Badanie człuchowskich jezior

kol. Prezes bada pH (2)  kol. Karol Dziemiańczyk bada PH wody kol. Prezes bada pH  kol. Karol Dziemiańczyk bada PH wody kol. Maciej operuje sondą tlenomierza  kol. Maciej Wdowczyk operuje sondą tlenomierza badanie widzialności  badanie widzialności wody za pomocą krążka Secchiego
widoki z jez. Urzędowego (2)  Widok z  jez. Urzędowego widoki z jez. Urzędowego  Widok z  jez. Urzędowego widoki z jez. Urzędowego (3)  Widok z  jez. Urzędowego